Kişisel Verilerin Korunma Kanunu


Aral Erkek Apart olarak bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçla aktarılacağı ve hukuki nedenleri ve KVKK’nun 10. ve11.maddesinde sayılan diğer haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Aral Erkek Apart
Adres: Büyükdere, Ardıçlar Sk. No:3, 26040 Odunpazarı/Eskişehir
Telefon: +90 0553 407 78 70
Web Sitesi: http://www.aralapart.com
Yetkili : Cemal ERTAŞ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEPLERİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde kimlik, iletişim, sağlık, yurdumuzun güvenliğine ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar (Ses ve kamera kayıtları) ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir: yurdumuz sizlerden, üçüncü şahıslardan (sadece kamu yetkilileri), internet sitesi ,diğer kurumların düzenlemeleri, gerekse yaptığımız sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı beyanlar ,mobil uygulamaları, ,elektronik posta ya da başvuru formları gibi uygulamalarla kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.
Toplanan bu veriler; yurt kayıtınızın tamamlanması ve yönetilmesi, bilgi ve işlem güvenliği sağlanması üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı hesabının yönetilmesi, kötü amaçlı kullanımın önlenmesi ile güvenliğinin sağlanması, talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması,
web sitesi ve mobil uygulama hizmetlerinin sağlanması, sizlere sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik aksiyonların alınması, tesis ticari iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla işlenmektedir.

GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ AYDINLATMA METNİ ARAL ERKEK APART YURDU. (“Cemal ERTAŞ”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİ VERİLERİNE İLİŞKİN
Gerçek kişi işveren müşteri veya tüzel kişi işveren müşterinin gerçek kişi temsilcisi olarak tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

  • Kimlik Verisi Adı, soyadı, TCKN, doğum tarihi nüfus cüzdanı sureti
  • İletişim Verisi Telefonu, e-postası, ev adresi
  • Özel Nitelikli Kişisel Veri kan grubu
  • Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

ARAL ERKEK APART YURDU. (“Cemal ERTAŞ”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK AÇIK RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR ÖĞRENCİ AÇIK RIZA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Aral Erkek Apart (“Veri Sorumlusu”) olarak kanunun istisna saydığı haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz: Veri sorumlusu tarafından, organizasyon ve etkinliklerin kayıt altına alınması; velisi olduğum çocuğuma veyahut 18 yaşındna büyük öğrenciler için kendi adına ait (Görsel ve İşitsel Kayıtlar) verilerinin işlenmesine, muhafaza edilmesine açık rıza veriyorum. Veri sorumlusu tarafından işbu metinden önce
“KVKK AYDINLATMA METNİ Aral Erkek Apart KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE DAİR KURUM AYDINLATMA METNİ” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek, rıza gösterdiğimi beyan ederim. Ad-Soyad : İmza :

Kişisel verilerin korunma kanunu ile ilgili tüm ileti ve bildirimlerinizi 0553 407 78 70 telefon numarasından veyahut aralerkekapart@gmail.com e-posta adresi ile tarafımıza iletebilirsiniz.